have a project you want to kick start? let’s take it to the moon!

המלצה

לנועם היקר , כשמך כן אתה נועם אמיתי ,חגגנו ושמחנו מאוד באירוע החד פעמי והמיוחד עבור בנינו התאומים​

המלצה

טליה ונעם היקרים: החוויה שעברה המשפחה כולה אתמול לא תשכח במהרה!​

המלצה

לנועם וטליה היקרים,רצינו מאוד מאוד מאוד להודות לכם על החוויה שזכינו להבטקס הנחת התפילין של נבו.​