נעם אירוע יהודי ייחודי

האר"י הקדוש

האלוקי רבינו יצחק ובשמו המלא רבי יצחק לוריא אשכנזי נולד בעיר העתיקה בירושלים (את הבית בו גדל נוהגים לזהות עם בית של אור החיים הקדוש בירושלים מעל רחוב הקארדו) בשנת רצ"ד 1534 כשהיה ב 8 התייתם רבינו יצחק מאביו שנפטר עליו בפתע, אמו בצר לה ירדה אתו למצרים לבית אחיה העשיר ר' מרדכי פרנסיס ושם הייתה סמוכה לשולחנו.

בהיותו במצרים נהג רבינו האר"י להתבודד על שפת הנילוס ושם היה לומד תורה עם אליהו הנביא עד שבגיל 36 הורו לו משמים לעלות לארץ ישראל ולהתיישב בצפת ושם יאיר את אורו וילמד את תורת הקבלה.

בצפת אסף רבינו יצחק בקפידה קומץ תלמידים הידועים בשם "גורי האר"י" ואיתם היה לומד את רזי הקבלה בצפת ובסביבותיה.

מסורת קבלת השבת התמסדה בצפת המאה ה-16, פיוטים מפורסמים כמו "לכה דודי" שנכתב ע"י רבי שלמה הלוי אלקבץ, "ידיד נפש" שחובר ע"י רבי אליעזר אזכרי נכתבו בין סמטאות צפת והרי מירון שהיוו השראה מיוחדת לפייטני צפת, האר"י הקדוש היה נוהג לצאת ולקבל את השבת כשעה לפני שקיעת החמה בבגדי לבן "בחקל תפוחין קדישין", החקל ,'השדה' הפיזי והמטפורי משול לעולם הזה שאותו יש לתקן וכמו בכל שדה יש צורך לנכש, לחרוש, לזרוע ולקצור. השבת היא הזמן בו כל איש ואישה זוכים שתשרה עליהם 'נשמה יתירה' אווירה מיוחדת שאתה וממנה שואבים כוחות "לעבוד" בשדה בששת ימי השבוע. האדם, נזר הבריאה שבשבילו נברא העולם יוצא ומתאחד עם הבריאה כולה בטבע, בשדה בדיוק באותו רגע בו הושלמה הבריאה ושם הוא זוכה לתוספת הרוח של השבת.

גדול תלמידי האר"י, רבי חיים ויטאל העיד על מורו: "לא היה מי שישיג חכמה זו (חכמת הקבלה) על אמתתה כמוהו, כי היה יודע במשנה ותלמוד ואגדות ומדרשות על כל דבר ודבר כמה פנים בפרד"ס, ומעשה בראשית ומעשה מרכבה, בשיחות עופות ובשיחות דקלים ואילנות ועשבים, בסוד כי אבן מקיר תזעק ושלהובי פחמים ובשיחת מלאכים.

והיה מלא חסידות ודרך ארץ וענוה, ויראת ה' ואהבת ה', ויראת חטאו, וכל מדות טובות ומעשים טובים היה בו.

וכל זה היה יודע בכל עת ובכל שעה ורגע. וכל החכמות האלו תמיד היו מונחים בחיקו. ועיני ראו ולא זר. וכל זה השיג מרוב חסידותו ופרישותו, אחר התעסקו ימים רבים בספרים ישנים גם חדשים בחכמה זו. ועליהן הוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה, וזהו הביאו לידי רוח הקודש, והיה אליהו נגלה לו תמיד. (בהקדמה לספר היסוד של הקבלה "עץ חיים")

האר"י הקדוש נפטר בה' באב של"ב בגיל 38 והוא קבור בבית העלמין העתיק בצפת.

בבית הכנסת אבוהב מונח בארון הקודש המערבי ספר התורה של אחד מגורי האר"י רבי סולימאן (שלמה) אוחנה שעלה במאה ה-16 ממרוקו, ע"פ המסורות את האזכרות – שמות השם בספר התורה כתב האר"י הקדוש.

בתהלוכה המוזיקאלית בבר מצווה בצפת אנחנו פוסעים באותן סמטאות מלאות ההוד בהם פסעו גדולי האומה, הפיוט והקבלה. 

המלצות

• לנועם היקר ,
כשמך כן אתה נועם אמיתי ,
חגגנו ושמחנו מאוד באירוע החד
פעמי והמיוחד עבור בנינו
התאומים

• טליה ונעם היקרים:
החוויה שעברה המשפחה
כולה אתמול לא תשכח במהרה!

• לנועם וטליה היקרים,
רצינו מאוד מאוד מאוד להודות
לכם על החוויה שזכינו לה
בטקס הנחת התפילין של נבו.

 
נעם-אירוע יהודי ייחודי | מייל: noamsevents@gmail.com | טלפון: 04-6974615 0585977050 | כתובת: סמטה ד' 40 צפת
נעם-אירוע יהודי ייחודי | מייל: noamsevents@gmail.com
טלפון: 04-6974615 0585977050
כתובת: סמטה ד' 40 צפת
נעם-אירוע יהודי ייחודי
 
מייל: noamsevents@gmail.com
 
טלפון: 04-6974615 0585977050
 
כתובת: סמטה ד' 40 צפת